DeMpa Logo

DeMEPA katma değer   DeMEPA’ nın katma değerleri, başlıca Uluslararası Rakiplerinin aksine, söyledir:

  • Uluslararası düzeydeki ortaklıklarda İş geliştirme deneyimi;
  • Uluslararası pazar bilgisi: Özellikle Avrupa, Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Akdeniz Ülkeleri bazında;
  • Uluslararası çerçevede, Üreticiler,  Elektrik Altyapı hizmetleri, Büyük Elektrik Laboratuvarları, Standart Teşkilatlar ve Teknik Örgütler (IEC, ANSI, ISO, CIGRE, CENELEC, STL, Lowag ve vatandaşları) ile yakın ilişkiler;
  • İşbirliği yürüttüğü ortakların teknik becerileri: ki bu durum, DeMEPA için, altyapı sistemlerinin tüm yaşam döngüsünü kapsayan, yenilikçi ve çok disiplinli bir yaklaşım olanağı tanıması anlamına gelir ;
  • Toplu bir “Friend Experts” (Kıdemli Danışmanlar, Proje Yöneticileri ve Profesörlerden oluşan)  ve “Friend Companies” ağı.

Enerji piyasasındaki ihtiyaçlar ve yeni gereksinimleri rekabetçi ve mükemmel bir şekilde karşılanması için belirli bir belirli bir adreste buluşmak amacı ile kurulan DeMEPA için gereklilikler şunlardır:

  • Telekomünikasyon ve internet dahil yeni teknolojiler ve Yeni uygulamaların görünümü;
  • Süper Grid, HVDC  & EHAC  links,  Denizaltı kabloları, Smart Metering, Smart  Grids, Micro Grids, Mini Grids’ lerin geliştirilmesi;
  • Karmaşık ve dağıtılmış sistemlerin yönetim ihtiyacı;
  • Yeni  Büyük Ölçek Elektrikli laboratuarların ve mevcut olanların yeniden güç dağıtımın gerçekleştirilmesi için gereken iyileştirme ve yeniliklerin yapılması;
  • Rekabetçi bir çerçeve içinde çevre ve güvenilirlik gereksinimlerini yanıtlar vermek gereksinimi.

Bu şartlar,  Yenilikçi Çözümler, Mühendislik ve Müşavirlik hizmetleri için bir talep yaratır. Elektriksel güç sistemi çalışmaları ve analizleri, önemli hizmet tekliflerini mevcut kılarken; durum, Elektrik Yığın Altyapıları hizmetinde tamamen farklıdır .. Bu son sektördeki hizmet, birçok etmen tarafından temsil edilir: danışmanlık ve test şirketleri, imalatçılar, mühendislik firmaları, üniversiteler, ki ancak bunlardan sadece birkaçı bütün görünüm ve ekipmanların  tüm yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir yaklaşım üzerinde yoğunlaşır. DeMEPA, kesinlikle bunların aralarındadır.

Copyright: DeMEPA srl 1868-2035 - P.IVA 009876543212345