DeMpa Logo

DeMEPA felsefesi ve yaklaşımı

DeMEPA, pazarları ve servisleri hedef alan güçlü bir girişimci fikir (elektirik yığın altyapıları), olarak tanımlanır (her pazar dilimi için az sayıdaki servislere değer katar)   Bilhassa DeMEPA nerede ve ne zaman çok disiplinli tecrübeye ihtiyaç duyulduğunda ve nerede kalite, performanslar, ürünün sürekliliği ve güvenirliğinde kesin ihtiyaçlar oluştuğunda DeMEPA rakiplerine oranla becerileriyle katma değer gösterebilir. Üstelik, DeMEPA uluslarası pazarda 30 yılı aşkın başarılı tecrübeleri ile gelişmiş üretken teknik yaklaşımlar gösterir, Nitekim, DeMEPA’ nın yaklaşımı, Danışman Şirketlerden, Geniş Ölçekli Elektrik Laboratuvarlarından, Araştırma Merkezlerinden, T&D (İletim ve Dağıtım) Altyapı Hizmetlerinden ve Üreticilerden gelen Teknik Uzmanları ve Pazar Geliştiricilerinin orjinal sentezinden türer. Mevcut elektirik ağının (tüm iletim ve dağıtım) karmaşıklığı bir küresel yaklaşımı talep etmektedir, Her basamakta diğerlerine doğrudan etkisi düşünülmekte, böylece tüm sistemin işletmesinde belirleyici ekipman, fabrika ya da trafo merkezinde kurulu ekipmanların bütünü ile düşünülmektedir. Buna ilaveten, DeMEPA’ nın promosyona ait amaçları, işlevsel ve örgütsel durumları (örnek olarak iç ve dış kaynakların yönetimi) yüksek standartlar ve etik davranış biçimine uygun orjinal bir yaklaşımı pazardaki yönetime verimli bir şekilde izin verir. Son olarak, pazardaki sürekli varolma sayesinde, DeMEPA işletmesindeki elektrik ve enerji sektörü için iş dünyası ve süregelen gelişimlerin genel durumlarındaki Bağımsız ve ideolojik olmayan pozisyonda inşa edilmiş Elektrik İşlerindeki teknik vizyonunu DeMEPA sunabilir.

DeMEPA’ nın kimliği ve eşsizliğinden sözetmek işte bu sebeplerle yerinde olacaktır. Daha fazla bilgi için okuyunuz.  Dosya: Felsefe ve Yaklaşım.pdf

Copyright: DeMEPA srl 1868-2035 - P.IVA 009876543212345