DeMpa Logo

Neden DeMEPA?   DeMEPA sadece, enerji piyasasının yeni gerekliliklerinin, yüksek derecede esneklik ve bilgi ile karşılanması için rekabetçi ve mükemmel bir şekilde yaratılmıştır.   İşte bu nedenle, 30 yıldan fazla deneyimi olan Kıdemli Danışmanlar ve  İş Geliştirme Yöneticileri ekibi, kısa ve orta vadede piyasada teknik bir referans olma hedefi ile, tecrübe ve bilgi birikimilerini DeMEPA’ yı yaratmak için bir araya getirmek için karar vermişlerdir.   Son yirmi yılda en büyük gelişme gösteren sektörler, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, robotik ve bioteknolojiydi.  Ama elektrik ve enerji  sektörünün gelecekte olası patlama yapacak sektör olduğunu kimse belirtmedi.  Bu sektörün artık doygunluğa ulaşmış olarak ve daha fazla igelişmeye ihtiyacı olmadığı düşünülmekteydi. İlgi sadece güç sistemleri, network bağlantıları, şirketlerin serbestleştirilmesi, yeni fiyatlama teknikleri  ve yeni marketlere açılması gibi yollarla yeniden yapılanması üzerineydi. O zamanlar iş sadece bir sistemi onun ekipmanları verimli bir şekilde idare etmekten ibaretti. Bugünse bu durum çarpıcı bir şekilde değişti. Enerji sektörü;  araştırmaların, teknolojik gelişmelerin ve yatırımların yeni sınır noktasını temsil ediyor.Bugünlerde ise anahtar kelimeler şöyle sıralanmaktadır:

 • Karbon emisyonunu azaltmak
 • Yenilenebilir ve dağıtılmış üretim sayesinde elektrik sistemlerindeki kayıpları azaltarak enerji verimliliğini arttırmak
 • Elektrik beslemelerindeki verimliliği arttırmak
 • Tüm kaynaklardan elde edilen elektriği kullanıcılara getirirken iletim ve dağıtım kapasitesini arttırmak
 • Aktif ve akıllı Elektrik şebekelerini geliştirmek
 • İşlevsel güvenliği güçlendirmek
 • Uyumlu hale getirilmiş Avrupa network kurallarını geliştirerek ağların  serbestliğini  etkili kılmak
 • Elektrik şebekelerini standartlaştırarak her türlü kullanıcının erişimini sağlamak
 • Elektrik marketlerinin verimliliğini geliştirmek
 • Telekomünikasyon ve internet teknolojininin integrasyonunu güçlendirmek

Birleşik Devletler, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Hindistan ellerinde var olan tesis ve ekipmanları yukarıdaki maddeler doğrultusunda  modernize etmek için  çoktan güçlü yatırımlar yapmaya karar vermişlerdir. Bu durum:

 • dizayn, üretim, iletim, dağıtım ve elektriğin kullanımı yaklaşımını
 •  hızlı bi şekilde yaşlanan elektrik güç altyapılarını (ekipmanlarını ve altsistemlerini) yenilemek, bakım yapmak ve  revizyondan geçirmek  gibi  konulara bakış açısını

köklü biçimde derinden  değiştirmek anlamına gelir. Elektrik marketindeki bu gelişim (yeni teknoloji ve aktörlerin ortaya çıkması, kompleks ve dağılmış sistemlerin idare ihtiyacı, çevreye  ve enerji güvenliğine karşı sorumluluklar) yeni ihtiyaçlara yol açmaktadır. Mühendislik ve Danışmanlık şirketlerinden de bu konu üzerinde sorular gelmektedir. Eğer  danışmanlık ve elektrik güç sistemleri  hakkında ciddi  bir teklif varsa, bu durum elektrik altyapıları için tamamen farklıdır. Henüz bu alanda uluslararası bir öneri henüz oluşturulmamıştır.  Bu öneri bir çok etmen (danışmanlık ve test şirketleri, üreticiler, mühendislik şirketleri ve üniversiteler) tarafından karakterize edilmektedir. Ancak bunların sadece birkaçı kendini bütün görünümü ile ve bütünleştirici yaklaşımı ile, ekipmanların yaşam döngüsü boyunca kapsayacak şekilde bu işe adamışlardır. DeMEPA’nın hedefi de işte budur.

Copyright: DeMEPA srl 1868-2035 - P.IVA 009876543212345