DeMpa Logo

DeMEPA  Genel Hizmet Portföyü  DeMEPA’ nın bilhassa üzerinde çalıştığı konular:

 • İş danışmanlığı ve stratejik danışmanlık. Buna örnek olarak:
 • Ürün Geliştirme ve Pazarı Enternasyonel hale getirme;
 • Laboratuvarların yeniden organizasyonu;
 • Yeni pazarlar ve / veya yeni ürünler için fırsatların değerlendirmesi;
 • Ticari Durum Tespiti;
 • İş planı

Verilebilir. • Önfizibilite ve fizibilite çalışmaları. Bununla alakalı olarak:

 • MV (Orta Gerilim) ve HV (Yüksek Gerilim) güç sistemi, HP (Yüksek Güç) ve HV (Yüksek Gerilim) Bileşenleri;
 • Büyük Ölçekli Elektrik laboratuvarları
 • Tasarım faaliyetleri. Buna örnek olarak:
  • Temel Tasarım;
  • Detaylı Tasarım;
  • İhale şartnamesi

Verilebilir.

 • Malik Mühendis faaliyetleri. Özel olarak:
  • Şartname inceleme;
  • Tasarım incelemesi;
  • İmalat fazı desteği;
  • Kabul faaliyetleri;
  • İşletmeye alma fazı desteğ;
  • Deneme süresi desteği;
  • Başarısızlık analizi;
  • Bakım planı incelemesi;
  • Yaşam ömrü uzatma;
  • Yapılmış mühendislik faaliyetlerinin yeniden icrası, özellikle: Yeniden donatma ve / veya iyileştirme faaliyetleri;
  • Araştırma ve yenilik faaliyetleri;
  • Eğitim ve yayma faaliyetleri.

DeMEPA hizmetleri aşağıda belirtilenlere hitap eder:

 • T&D (İletim ve Dağıtım) Elektrik Altyapı hizmetleri, TSO (İletim Sistem Operatörü), DSO (Dağıtım Sistem İşletmecisi) ve Enerji Bakanlıkları;
 • Elektromekanik ve Güç Elektronik Üreticileri ve Sistem Entegratörleri;
 • Büyük Elektrik Laboratuvar Sahipleri;
 • Araştırma Merkezleri;
 • Yatırımcılar.

DeMEPA, Müşterilerin teşebbüslerinin başarısı için kritik olduğu durumlarla ilgilenir. Bunlar:

 • Elektrik Altyapıları Hizmetleri,
 • HVDC (Yüksek Gerilim Doğru Akım) bağlantıları,
 • Denizaltı kabloları;
 • Ürün Geliştirme ve Pazar Uluslararasılaştırılması;
 • Elektromekanik ve Güç Elektronik bileşenlerin performansını ve kalitesini doğrulamak için yeni bir yöntem bulunması;
 • Güç sistemi şebekesinin, işletme, bakımı ve planlaması için yeni bir çözüm yolu bulunması;
 • Yeni bir laboratuvarın inşaası veya varolan bir laboratuvarın yeniden kullanılabilir hale getirilmesi veya varolan bir laboratuvarın yeniden yapılandırılması;
 • Güç sistemi şebekelerinin  Yeniden Yapılandırılması.

Son olarak,  farklı içerikte ve farklı uluslararası düzeyde gerekli olan her noktada, (ideolojik olmayan) Bağımsız ve Tarafsız bir Yaklaşım,  çalışma alanında zaten denenir. Bütün bu durumlarda, DeMEPA ideal ortağı temsil eder ve adeta yeri doldurulamaz.

Copyright: DeMEPA srl 1868-2035 - P.IVA 009876543212345